Podsumowanie działalności w 2023

To był intensywny rok w Centrum Mieroszewskiego. Doświadczenia płynące z 2023 budują przekonanie, że przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dialogu Polski z krajami Europy Środkowej i Wschodniej z całą pewnością są potrzebne w wymiarze międzynarodowym, jak i lokalnym. W przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy Centrum Mieroszewskiego kontynuowało projekty już dobrze znane, natomiast gros z nich to wydarzenia premierowe.

Podczas tegorocznej edycji warsztatów REPOWER skierowanych do Ukrainek, 15 silnych i wspaniałych dziewczyn wzięło udział w zajęciach poświęconych praktycznym technikom związanym z aplikacjami o pracę. Uczestniczki zajmowały się także zadaniami znacznie trudniejszymi, wymagającymi wyjścia z własnej strefy komfortu.

Centrum zorganizowało także całkowicie nowe cykle warsztatów, jak np. Humbug, stworzony przy współpracy ze stowarzyszeniem Demagog. Podczas wydarzenia trener pokazywał nauczycielom i nauczycielkom szkół podstawowych i ponadpodstwowych, jak weryfikować wiarygodność źródeł oraz w jaki sposób korzystać z narzędzi fact-checkingowych. Dzięki warsztatom Humbug wykwalifikowano prawie 30 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, których wyposażono w praktyczne narzędzia pozwalające im skutecznie rozpoznawać dezinformację w mediach społecznościowych.

Centrum Mieroszewskiego zachowało też ciągłość szkół letnich, w których gościło uczestników i uczestniczki z Polski, Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Gruzji. Podczas Szkoły Letniej w Łękuku oraz BridgeAnalytica uczono się wiedzy z zakresu:

  • błędów logiczno-językowych,
  • metod dezinformacji,
  • prawa międzynarodowego,
  • oraz rozwoju pisania analiz.

Centrum przygotowało także pierwszą szkołę jesienną, która odbyła się w Komierowie i była prowadzona w trzech ojczystych językach uczestników i uczestniczek po: polsku, ukraińsku i białorusku.

Podczas trzech szkół zebrano najlepszych badaczy i badaczki z ośrodków akademickich i think-tanków, a przede wszystkim poznano, edukowano i wymieniano doświadczenia z kilkudziesięcioma uczestnikami i uczestniczkami.

Centrum zasadniczo rozwinęło też projekty translatorskie – w 2023 roku były to 4 cykle warsztatów i szkół przekładu. Wykładowcy i wykładowczynie naszych spotkań przekazali wiedzę dotyczącą sztuki translatorskiej 25 uczestnikom i uczestniczkom programu „Słowa na Słowa”, tworząc przy tym nowe generacje tłumaczy i tłumaczek literatury: ukraińskiej, gruzińskiej oraz rosyjskiej. Nowym wydarzeniem była pierwsza edycja warsztatów Siła Wyrazu, w której podczas 3 dni zajęć początkujący adepci sztuki translatorskiej uczyli się zasad współpracy z wydawnictwem, autorem, redaktorem.

A jeśli już o książkach mowa, to nie można zapomnieć o wydawnictwie, które w tym roku wydało lub było współwydawcą aż 6 publikacji. Ich premiery i prezentacje miały miejsce w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Kijowie i Petersburgu. Kolejne 3 książki są w składzie lub druku i ich premier można spodziewać się w najbliższych miesiącach. Centrum Mieroszewskiego uczestniczyło także w Targach Książki w Warszawie oraz Tbilisi.

Centrum, walcząc ze stereotypami, opublikowało również cykl filmów dokumentalnych „Mołdawia. Odnowa”, których celem było zwiększenie wiedzy o Mołdawii wśród Polaków. W ten sposób na kanałach społecznościowych Centrum można obejrzeć 5 krótkometrażowych dokumentów.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy Centrum Mieroszewskiego zaprezentowało również 3 raporty z badania opinii publicznej:

  • Białoruska emigracja w Polsce - opinie, postawy, dylematy,
  • Polacy o Białorusi i Białorusinach,
  • Polska i Polacy oczami Ukraińców 2023.

Centrum było także współorganizatorem dwóch edycji wystawy „Dear Future” stworzonej przez polskich i ukraińskich artystów i artystek, rozważających, jaką sztukę tworzyć w czasie wojny i czy w ogóle można ją tworzyć. Druga edycja wciąż trwa – zapraszamy się do Galerii BWA w Bielsku-Białej.

Ponadto, Centrum zorganizowało  blisko 40 różnego rodzaju wydarzeń: debat, eksperckich dyskusji, wizyt studyjnych, które odbyły się w Warszawie, Lwowie, Kijowie, Brukseli, Erywaniu, Batumi i wielu innych miastach.

W 2023 roku w ramach Otwartego Konkursu dofinansowano 44 projekty na łączną kwotę 1 197 288 złotych, a także przeprowadzono 3 programy stypendialne: Badaj w Polsce, Badaj na Ukrainie i Miesiąc w Polsce, w których laureatami zostało 46 badaczy i badaczek.

Pracownicy i pracownice Centrum w 2023 roku udzielili ponad 200 wywiadów w mediach drukowanych, a także telewizji, radio i internecie. Z kolei zasięg działalności Centrum Mieroszewskiego w internecie sięgnął 4 milionów odbiorców i odbiorczyń!

Dziękujemy, że byliście i byłyście z nami przez cały 2023 rok i do zobaczenia w 2024.