Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Centrum.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Multimedia opublikowane przed dniem 2020-09-23
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 2018-09-23.

Wyłączenia

 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
 • 1) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
 • 2) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 2019-09-23 przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Bałon.
 • E-mail: balon@mieroszewski.pl
 • Telefon: 222950030

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
 • Adres: ul. Jasna 14/16a, Warszawa
 • E-mail: kontakt@mieroszewski.pl
 • Telefon: 222950030

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.  

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zajmuje pomieszczenia na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Budynek Centrum Jasna usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Warszawy, otoczony ulicami: Świętokrzyską, Jasną i Moniuszki. Budynek Centrum Jasna jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

 

Do budynku Centrum Jasna można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest metrem linią M1 – przystanek Świętokrzyska lub linią M2 – przystanek: Świętokrzyska, autobusem – przystanek: Jasna 01 lub tramwajem – przystanek Metro Świętokrzyska 06.

 

Budynek Centrum Jasna posiada dwa wejścia: od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej oraz od rogu ul. Jasnej i ul. Moniuszki. W celu dojścia do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego należy przejść przez wejście od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej. Hol wejściowy z wiatrołapem. Drzwi wejściowe szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo wejściowe.

 

Pełna kontrola dostępu do budynku Centrum Jasna, całodobowa ochrona budynku Centrum Jasna, monitoring przemysłowy korytarzy w budynku Centrum Jasna. Recepcja i informacja znajduje się w holu wejściowym naprzeciw wejścia od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej. W głębi holu wejściowego po lewej stronie dostępne są trzy szybkobieżne windy (dwie windy osobowe i jedna winda osobowo-towarowa), a po prawej stronie jedna klatka schodowa. Przejście nie jest zabezpieczone bramkami przejściowymi.

 

Hol wejściowy, korytarz na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego są dostępne dla osób na wózkach. Drzwi bez progów.

 

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego przy wejściu do budynku Centrum Jasna oraz do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego w budynku Centrum Jasna po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 22 295 00 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@mieroszewski.pl.

 

Do korytarza na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna prowadzą schody bez platformy przyschodowej. Do korytarza na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna można się dostać za pośrednictwem windy, dostępnej dla osób na wózkach. System windowy składa się z dwóch wind osobowych oraz jednej windy osobowo-towarowej.

 

Wejście do budynku Centrum Jasna od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej jest przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych.

 

W holu wejściowym od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej, na korytarzu na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W holu wejściowym od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej, na korytarzu na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W holu wejściowym do budynku Centrum Jasna od rogu ul. Jasnej i ul. Moniuszki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

W otoczeniu budynku Centrum Jasna zostały wyznaczone ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ciągu ul. Jasnej wyznaczono trzy ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Świętokrzyską a ul. Moniuszki (sposób parkowania: skośne) oraz jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Sienkiewicza (sposób parkowania: skośne). W ciągu ul. Świętokrzyskiej wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Szkolną a ul. Jasną (sposób parkowania: równoległe) oraz dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Jasną a pl. Powstańców Warszawy (sposób parkowania: skośne).

 

Do budynku Centrum Jasna i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.