Mołdawia. Odnowa

Cztery polskie ekipy filmowe wyruszyły do Mołdawii, aby opowiedzieć nam o niej oczami jej mieszkańców. Ekipy składające się z reżysera i operatora w trakcie tygodniowego pobytu szły tropem wcześniej wyselekcjonowanych bohaterów, szukając tematów i materiału.

Świadomość Mołdawii wśród polskiej społeczności jest stosunkowo ograniczona. Przeważająca większość Polaków rozumie, że Mołdawia to państwo położone w Europie Wschodniej, graniczące z Rumunią i Ukrainą. Znana jest również bogata historia i kultura tego kraju, w których splatają się wpływy rumuńskie, rosyjskie, ukraińskie i tureckie.

Niemniej jednak niewielu obywateli Polski ma bardziej szczegółową wiedzę na temat Mołdawii. Informacje o tym kraju zdobywają głównie z mediów, które skupiają się przede wszystkim na aspektach politycznych i gospodarczych. Mołdawia często pojawia się w polskich mediach w kontekście konfliktów z Rosją lub w związku z procesem negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej.

Projekt o nazwie „Mołdawia.Odnowa” został stworzony w celu podniesienia poziomu świadomości Mołdawii wśród Polaków. Filmy dokumentalne realizowane w ramach tego projektu ukazują Mołdawię oczami jej mieszkańców. Głównym celem tych krótkich form jest przedstawienie Mołdawii jako kraju o wielu obliczach i tożsamościach, w którym zderzają się różne wpływy.

Projekt zakłada również zbliżenie środowisk filmowych Polski i Mołdawii, co zyskuje zainteresowanie obu stron, a także tworzenie podstaw do przyszłej współpracy produkcyjnej.

Każda z ekip filmowych stworzyła kilkuminutowe dokumenty, które zostaną połączone w jeden cykl. Filmy są publikowane na kanale YouTube Centrum Mieroszewskiego. Zapraszamy do śledzenia:

Partnerami projektu są Instytut Polski w Bukareszcie oraz Fundacja Konglomeart.