Deportacje w Związku Sowieckim 1944–1956

Gdzie: Warszawa
Adres:

Centrum Zielna, Sala Europa, 6 piętro, ul. Zielna 37, Warszawa

Organizator:

Centrum Mieroszewskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN

Język: polski, angielski, rosyjski
Transmisja: nie

Pamięć o tragedii powojennych deportacji w Związku Sowieckim stanowi dziś ważną część tożsamości i historii wielu narodów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu. Doświadczenie to jest jednak głównie postrzegane przez pryzmat indywidualnych narodowych martyrologii, co prowadzi do swoistej rywalizacji cierpienia.

W czwartek 6 czerwca odbyła się konferencja naukowa „Deportacje w Związku Sowieckim 1944–1956. Historia i pamięć” zorganizowana przez Centrum Mieroszewskiego i Instytut Studiów Politycznych PAN. Dyskusje stawiały sobie za cel stworzenie przestrzeni dla badań nad wspólnym doświadczeniem przymusowych przesiedleń narodów i grup etnicznych w Związku Sowieckim. Mimo olbrzymiego znaczenia, problematyka ta jest praktycznie nieobecna w dyskursie naukowym jak i masowej wyobraźni.

Dyskusja w gronie wybitnych badaczy i badaczek m.in. z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu pozwoli na zestawienie odmiennych opisów doświadczeń deportacji oraz porównawcze podejście w badaniach nad zbrodniami sowieckimi.

Konferencja w Warszawie stanowiła więc wyjątkową szansę na szersze spojrzenie na problematykę deportacji zarówno w kontekście historycznym jak i pamięcioznawczym oraz na wpisanie jej w totalitarną politykę ZSRS. Problematyka ta, nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia wobec relatywizowania zbrodni stalinowskich we współczesnej Rosji.

fot. Marek Gorczyński