Projekt

Trialog Sąsiedzki

Jak analizować logicznie i argumentować politycznie? Na jesiennej szkole Trialog Sąsiedzki uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się, jak rozpoznawać i analizować źródła dezinformacji oraz techniki manipulacji. W projekcie wzięły udział osoby z trzech sąsiadujących krajów: Polski, Białorusi i Ukrainy. 

Podczas dyskusji, wykładów i warsztatów Polacy, Białorusini i Ukraińcy:

  • zapoznali się z narzędziami i metodami umożliwiającymi głębsze zrozumienie relacji międzynarodowych i ich wpływu na globalną scenę,
  • osdkryli tajniki analizy statystycznej i nauczyli się rozpoznawać, kiedy liczby mogą być używane do wprowadzania w błąd. To wszystko na praktycznych przykładach z historii i teraźniejszości,
  • skupili się na metodach rozwiązywania sąsiedzkich nieporozumień związanych z okresem 1939-1945,
  • przeanalizowali także etyczne, historyczne i prawnicze aspekty odpowiedzialności narodu za działania rządów.

To była jedna z najlepszych szkół, w której brałem udział - powiedział jeden z uczestników szkoły.

W trakcie jesiennej szkoły Centrum Mieroszewskiego jej uczestnicy i uczestniczki rozmawiali również o tym, jak nie być pseudobadaczem i pseudoanalitykiem, jak przekonywać decydentów politycznych, i jak argumentować konstruktywnie.

Szkoła była też eksperymentem - zajęcia odbywały po polsku, ukraińsku i białorusku, mówić też można było w tych trzech językach.

fot. Szymon Szwochert

Status:
Projekty archiwalne