Projekt

BridgeAnalytica

Za nami Szkoła Letnia "BridgeAnalytica", która odbyła się 15-21 sierpnia 2023 roku w obwodzie zakarpackim na Ukrainie.

Do udziału w niej zaprosiliśmy osoby z Polski i Ukrainy. Celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu uprzedzeń poznawczych, heurystyki. Program szkoły zakładał również rozwój umiejętności pisania analiz, a także rozważania o różnicach w podejściu badawczym historyków i prawników.

Szkoła była również niepowtarzalną okazją do rozwijania potencjału akademickiego i wymiany doświadczeń. Zakładała m.in.

  • interaktywne zajęcia prowadzone przez wiodących ekspertów,
  • sesje dyskusyjne, podczas których można było podzielić się własnymi badaniami i pomysłami,
  • możliwość nawiązania wartościowych kontaktów z naukowcami i studentami z innych krajów,
  • certyfikat ukończenia szkoły letniej, który podkreśli zdobyte umiejętności.

BridgeAnalytica to dynamiczny i międzynarodowy kurs dostosowany do potrzeb studentów studiów magisterskich i doktoranckich, którzy biegle posługują się językiem angielskim.

Współorganizatorem szkoły był think-tank Ukrainian Prism.

Status:
Projekty archiwalne