Przyszłość Ukrainy: odporność, stabilność wewnętrzna, integracja europejska

Gdzie: Warszawa
Adres:

Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28

Organizator:

Centrum Mieroszewskiego, Studium Europy Wschodniej UW

Język: angielski

Centrum Mieroszewskiego było partnerem tegorocznej konferencji Warsaw East European Conference (WEEC), która miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim od 1 do 3 lipca 2024 roku pod hasłem „Jak odstraszyć Rosję: odporność Ukrainy i wspólnoty zachodniej”. Wydarzenie to skupiło się na analizie kluczowych wyzwań i możliwości stojących przed Ukrainą oraz wspólnotą Zachodu w kontekście trwającej wojny Ukrainy z Rosją.

Podczas konferencji odbyło się jedenaście eksperckich dyskusji panelowych oraz cztery sesje naukowe, w których poruszono tematy takie jak perspektywy wsparcia Ukrainy w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, siły i słabości Zachodu w odstraszaniu Rosji, rola NATO w regionie Morza Bałtyckiego, wpływ wojny na Białoruś, oraz rola kobiet w dyplomacji. Dyskusje objęły również gospodarcze, kulturowe i geopolityczne aspekty odbudowy Ukrainy oraz wpływ dezinformacji i propagandy na kształtowanie opinii publicznej.

Centrum Mieroszewskiego zorganizowało dyskusję zatytułowaną „Przyszłość Ukrainy: odporność, stabilność wewnętrzna, integracja europejska”, w której udział wzięli: Ernest Wyciszkiewicz, Wiktorija Melnyk, Łukasz Adamski, Andreas Umland, Julia Soldatiuk-Westerveld oraz Mykoła Riabczuk.

W trakcie debaty podkreślano, że modernizacja ukraińskiej armii do standardów NATO jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej jakości zdolności obronnych. Julia Soldatiuk-Westerveld zaznaczyła, że „wojna informacyjna nie kończy się na ukraińskiej granicy. Ważne jest, aby kraje UE współpracowały z Ukrainą w tej sprawie.” Andreas Umland dodał, że „ukraińskie zwycięstwo będzie impulsem dla międzynarodowych tendencji demokratycznych, a także może mieć skutki wewnętrzne w samej Rosji jako jedyna szansa na demokratyzację tego kraju.”

Wiktorija Melnyk mówiła o cywilizacyjnym wyborze Ukraińców, którzy pragną stać się częścią Unii Europejskiej. „Ukraińcy podjęli ten cywilizacyjny krok, że chcą być z UE, z Europą już na stałe,” powiedziała. Podkreślała również znaczenie reform administracji publicznej i walki z korupcją w kontekście integracji z UE.

Z kolei Łukasz Adamski zwrócił uwagę na problem demograficzny Ukrainy: „Największym problemem Ukrainy jest demografia. Zwróćmy uwagę, że migranci są już w strukturach UE i nie będą chcieli wracać.” W tym kontekście istotne jest zapewnienie standardów życia oraz poczucia bezpieczeństwa poprzez zakończenie wojny.

Ernest Wyciszkiewicz zauważył, że nawet jeśli rosyjskie wojsko zostanie wypchnięte z powrotem na swoje terytorium, ukraińskie miasta będą nadal narażone na zagrożenie nalotów i bombardowań, dopóki przy władzy będą tacy ludzie jak Putin.

Konferencja WEEC 2024 była ważnym forum wymiany myśli i doświadczeń, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia sytuacji Ukrainy oraz sposobów wsparcia jej w walce o suwerenność i integrację z Zachodem.