Stypendia

Jednym z celów działalności Centrum Mieroszewskiego jest prowadzenie programów stypendialnych. W dzisiejszym dynamicznym świecie pełnym wyzwań naukowych, dziennikarskich, analitycznych i kulturalnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy jest niezwykle ważne. Jednak brak odpowiednich zasobów finansowych często staje na przeszkodzie dla realizacji ambitnych projektów i rozwoju zawodowego. Właśnie dlatego Program Stypendialny Mieroszewskiego został stworzony jako inicjatywa mająca na celu wspieranie naukowców, dziennikarzy, analityków i osób związanych ze światem kultury z całego świata.

Centrum Mieroszewskiego utrzymuje bliskie relacje z licznymi polskimi ośrodkami akademickimi, naukowymi, kulturalnymi i analitycznymi, przez co jego stypendyści mogą realizować założony przez siebie program stypendium oraz uzyskać stosowne, merytoryczne wsparcie w wypełnianiu wszystkich związanych z nim zadań.