Przeciwdziałanie dezinformacji i fact-checking w Europie Środkowo-Wschodniej.
Program

Humbug - warsztaty z fact-checkingu

W dzisiejszych czasach na dezinformację narażony jest praktycznie każdy człowiek. Rozpowszechnianiu nieprawdziwych, zmanipulowanych informacji szczególnie sprzyja rozwój środków masowego przekazu.

Ludzie są wprowadzani w błąd m. in. w internecie, telewizji, radiu, a powszechny dostęp do mass mediów sprawia, że nieprawdziwe informacje rozpowszechniają się bardzo szybko, siejąc panikę, wzbudzając strach, obawy, niepokój, a także bezpośrednio prowadząc do podejmowania błędnych decyzji – zgodnie z zamysłem podmiotu dezinformującego.

Skuteczna walka z dezinformacją wymaga przede wszystkim uświadomienia sobie celu prowadzonych w jej ramach działań, umiejętności odróżniania zweryfikowanych, prawdziwych informacji od tych fałszywych oraz czerpania wiedzy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Te przydatne każdemu świadomemu człowiekowi w dzisiejszych czasach umiejętności można nabyć na warsztatach prowadzonych przez Centrum Mieroszewskiego we współpracy ze stowarzyszeniem Demagog.

Humbug to warsztaty z fact-checkingu skierowane do nauczycieli nauczycielek, które mają na celu przedstawienie, czym jest dezinformacja, do czego służy oraz jak skutecznie odróżnić prawdę od zmanipulowanej informacji. Walka z dezinformacją opiera się przede wszystkim na uświadamianiu społeczeństwa na temat technik rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, ich rozpoznawania oraz umiejętności wyboru rzetelnych źródeł informacji.

Zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę nauczyciele mogą następnie przekazać swoim uczniom i tym samym uczulić młode pokolenie nie tylko na niebezpieczeństwo związane z dezinformacją, lecz także nauczyć ich odróżniania fałszywych informacji od prawdy. Walka z dezinformacją w dzisiejszych czasach wymaga bowiem wiedzy, świadomości zagrożenia, jakie płynie z dezinformacji, czujności oraz szerokiego zaangażowania ze strony społeczeństwa.

Co oznacza słowo humbug? To potoczne określenie na oszustwo lub podstęp. Słowo humbug jest często używane, aby wyrazić wątpliwość lub sceptycyzm wobec czegoś, co jest traktowane jako fałszywe. Może być również używane, aby wyrazić dezaprobatę wobec nieuczciwych działań lub praktyk. Humbug jest rozumiany również jako wprowadzanie w błąd lub nieuczciwe działanie.

Kategoria:
Edukacja
Status:
Projekty w realizacji