„Kultura” w Polsce

Centrum Mieroszewskiego we współpracy z Instytutem Literackim Kultura i Ośrodkiem KARTA sprowadziło do Polski niemal wszystkie numery czasopisma „Kultura” oraz „Zeszytów Historycznych”. Dzięki temu przedsięwzięciu, kolekcja legendarnego czasopisma  jest teraz dostępna dla szerokiej publiczności w Witrynie Domu Wschodniego w Warszawie.

Kolekcja dostępna w Witrynie Domu Wschodniego obejmuje niemal wszystkie numery „Kultury”, czasopisma, które odgrywało kluczową rolę w życiu intelektualnym i kulturalnym polskiej emigracji po II wojnie światowej. „Kultura” była miejscem spotkań i wymiany myśli dla wielu wybitnych polskich intelektualistów, pisarzy i działaczy politycznych. Dzięki staraniom Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Literackiego Kultura, te bezcenne zasoby są teraz dostępne dla badaczy, badaczek, studentów oraz wszystkich zainteresowanych historią i literaturą Polski.

Filary „Kultury” i wizjonerska myśl polityczna

Jerzy Giedroyc, redaktor naczelny „Kultury”, odgrywał kluczową rolę w jej tworzeniu i prowadzeniu, ale równie ważny był wkład Juliusza Mieroszewskiego – patrona Centrum. Mieroszewski, znakomity publicysta i eseista, wniósł niezastąpione idee i analizy, które kształtowały polityczną i intelektualną linię czasopisma. Jego artykuły były źródłem refleksji na temat sytuacji Polski i Europy, a jego wizjonerskie podejście do polityki międzynarodowej miało ogromny wpływ na kształtowanie się polskiej myśli politycznej na emigracji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Witryny Domu Wschodniego w Warszawie i zapoznania się z tą unikalną kolekcją. Miejsce oferuje nie tylko dostęp do materiałów, ale również przestrzeń do badań, dyskusji i refleksji nad wspólną historią.

Historia „Kultury” w nowym cyklu wideo

Centrum Mieroszewskiego publikuje również cykl wideo poświęcony historii i dziedzictwu czasopisma „Kultura”. W każdym odcinku widzowie mogą zgłębiać różnorodne aspekty związane z tym niezwykłym wydawnictwem i jego wpływem na polską myśl polityczną i literacką.

Jaką rolę pełnił dom Maisons-Laffitte, najwybitniejszy ośrodek myśli politycznej i twórczości literackiej, wśród polskiej emigracji wojennej i powojennej? Jakie były główne wyzwania, z jakimi musiała zmagać się redakcja podczas pracy nad „Kulturą”? W jaki sposób relacja Mieroszewskiego z Giedroyciem wpłynęła na kształt „Kultury”? I jaką rolę Juliusz Mieroszewski odgrywał w redakcji czasopisma? Czy zachowały się archiwalne materiały związane z pracą Juliusza Mieroszewskiego w Instytucie Literackim?

To tylko część z pytań, które zadaliśmy Annie Bernhardt, prezesce Instytut Literackiego Kultura, prof. Rafałowi Habielskiemu, polskiemu historykowi emigracji, a także dr Ernestowi Wyciszkiewiczowi, dyrektorowi Centrum Mieroszewskiego. Nagrania są publikowane na platformach społecznościowych Centrum Mieroszewskiego, w tym na Facebooku:

Zapraszamy do Witryny Domu Wschodniego (plac Konstytucji 6, Warszawa), jak również na stronę internetową Fundacji Kultury Paryskiej, na której znajdują się obszerne zasoby dotyczące czasopisma „Kultura” i jego twórców. Strona oferuje różnorodne materiały, w tym: archiwum, multimedia, listy i korespondencji, biografie. Strona jest cennym zasobem dla każdego zainteresowanego historią polskiej emigracji, literaturą oraz intelektualnymi debatami XX wieku.