Konkurs

I edycja / 2023

Rozstrzygnęliśmy I Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu i Polaków z narodami Europy Wschodniej. Konkurs został ogłoszony 5 października 2023 r. i mimo krótkiego czasu na przygotowanie wniosków i krótkiego czasu na realizację projektów, na konkurs wpłynęło 70 zgłoszeń.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 30 października rekomendowała do dofinansowania 44 projekty na łączną kwotę 1 197 288 złotych. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację dyrektora Centrum Mieroszewskiego i są w trakcie realizacji.

Wsparliśmy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o historii, kulturze, dziedzictwie i aktualnych wydarzeniach w życiu takich krajów, jak Ukraina, Gruzja, Białoruś. Są to m.in. projekty badawcze, warsztaty międzykulturowe, wizyty studyjne, spektakle i spotkania eksperckie. 

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy szkoły i uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, jak również osoby prywatne.

Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

 1. Jakub Niewiński – 22 300,- PLN
 2. Fundacja Historia i kultura – 40 500, - PLN
 3. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie  – 8 787, - PLN
 4. Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży – 47 674,- PLN
 5. Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” – 13 500,- PLN
 6. Fundacja Muzyka Zakorzeniona – 22 232,- PLN
 7. Polska Fundacja Artystów Scenicznych „Plac Teatralny” – 46 660,- PLN
 8. Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie – 33 600,- PLN
 9. Fundacja Mlecznego Brata – 24 500,- PLN
 10. Elwira Niewiera – 19 280,- PLN
 11. Fundacja Konglomeart – 37 550,- PLN
 12. Teatr Polski im. Henryka Konieczki w Bydgoszczy – 47 250,- PLN
 13. Fundacja Białoruś Przyszłości – 68 980,- PLN
 14. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko  – 42 700,- PLN
 15. Uniwersytet Rzeszowski – 25 000,- PLN
 16. Kolegium Europy Wschodniej – 42 900,- PLN
 17. Fundacja Ars Republika – 106 500,- PLN
 18. Europejska Akademia Dyplomacji – 10 000,- PLN
 19. Aleksandr Terekhov  – 30 812,- PLN
 20. Stowarzyszenie Muzeum Wolnej Białorusi – 28 485,- PLN
 21. Fundacja Polskiej Sztuki  Nowoczesnej – 30 200,- PLN
 22. Stowarzyszenie KUPALAUCY – 30 752,- PLN
 23. Anna Włodarska-Zamiara – 2 550,- PLN
 24. Fundacja Stand with Ukraine – 33 750,- PLN
 25. Anna Iwan – 10 500,- PLN
 26. Fundacja YOU UKRAINE – 30 040,- PLN
 27. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych – 21 342,- PLN
 28. Fundacja Inna Przestrzeń  – 29 500,- PLN
 29. Stowarzyszenie Mały format– 8 827,- PLN
 30. Edyta Ganc – 5 800,- PLN
 31. Dom Tvorcau – 28 000,- PLN
 32. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 20 157,- PLN
 33. Agnieszka Wiktorowska – 8 000,- PLN
 34. Staromiejski Dom Kultury - 24 500, - PLN
 35. Białoruskie Towarzystwo Kulturalne CHATKA w Gdańsku – 20 000,- PLN
 36. Fundacja Krupa Gallery – 21 550,- PLN
 37. Bartosz Choiński – 31 800,- PLN
 38. Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra – 25 000,- PLN
 39. Fundacja Skovoroda – 5 600,- PLN
 40. Warsztaty Kultury w Lublinie – 28 560,- PLN
 41. Fundacja Ośrodka KARTA  – 29 900,- PLN
 42. Fundacja Mochnarte – 4 800,- PL
 43. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku – 8600,- PLN
 44. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza  – 18 350,- PLN