Zespół

doktor nauk o polityce. Od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, przekształconego w 2022 r. w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, a także koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego i programu Dual Diploma Université Marc Bloch (Strasbourg) i UŁ w zakresie współczesnej translatoryki. W latach 2003-2008 sekretarz redakcji rosyjskojęzycznego kwartalnika „Jewropa”. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych, sankcji. Współautor i redaktor książek „Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a relacje międzypaństwowe na obszarze postsowieckim” oraz „Energy Security and Climate Change: Double Challenge for Policymakers”. Członek redakcji „AREI – Journal for Central and Easter European History and Politics” oraz “Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”. Twitter: @E_Wyciszkiewicz

 Wyciszkiewicz

doktor historii i politolog, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, zwłaszcza w dziejach stosunków polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich, oraz polityce zagranicznej i wewnętrznej państw Europy Wschodniej. Od 2022 r. zastępca dyrektora Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego oraz redaktor naczelny AREI. Journal for Central and Eastern European History and Politics. W 2014 roku pracował jako sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. W latach 2006–2011 był analitykiem oraz kierownikiem grupy badawczej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor monografii: „Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków”, redaktor lub współredaktor kilku monografii - po polsku i angielsku - poświęconych dziejom relacji polsko-ukraińsko-rosyjskich. W 2022 r. opublikował dwa tomy źródeł o stosunkach polsko-sowieckich w okresie II wojny światowej, a w 2019 r. - dwa tomy źródeł (wraz z Grzegorzem Hryciukiem) o walce polskiego podziemia z Sowietami na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Regularny komentator opiniotwórczych polskich i międzynarodowych mediów oraz komentator w mediach społecznościowych.
 

Adamski
fot. Marek Gorczyński

starszy specjalista ds. badań, doktor historii, absolwent Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego, członek redakcji czasopisma internetowego „Nowaja Polsza”. Obecnie pracuje nad projektem „Polityka historyczna Rosji wobec Polski i Ukrainy, 1999–2022”, w ramach którego będzie wykorzystywał metodę text-mining.  Specjalizuje się w historii Związku Sowieckiego 1917–1991, w szczególności okresu rewolucji i wojny domowej (1917–1922) oraz polityce historycznej. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej 2019/2020 w Davis Centre for Russian and Eurasian Studies na Uniwersytecie Harvarda. Laureat programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2020/2021. Współpracował z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych przy serii wydawniczej „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”. Prowadzi podcast poświęcony historii i sprawom międzynarodowym „Polihistor”.

Academia.edu
ORCID: 0000-0002-9995-9072

Gajos
fot. Marek Gorczyński