Program translatorski

Tłumacz jest ambasadorem danej kultury, pośrednikiem, który buduje mosty między społeczeństwami. Tłumacze stanowią niezbędny element w budowie dialogu między Polską a krajami Europy Wschodniej, dlatego w Centrum pracy translatorskiej udzielamy szczególną uwagę.