Projekt

Wizyta studyjna ormiańskich badaczek

W dniach od 21 do 27 stycznia 2024 roku, Centrum Mieroszewskiego gościło dziesięć badaczek z Armenii, reprezentujących Armeńską Akademię Nauk, Muzeum Ludobójstwa Ormian w Erywaniu oraz organizację Aliq Media Armenia NGO.

Pierwsza część wizyty studyjnej poświęcona była prezentacji doświadczeń polskich badaczy i instytucji w dokumentowaniu świadectw uchodźczych obywateli Ukrainy dotkniętych wojną. Uczestniczki spotkały się z badaczkami Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizującymi projekt „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa Wojny” oraz z przedstawicielami Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina. Spotkania pozwoliły na zapoznanie się z aspektami metodologicznymi, etyczno-prawnymi oraz psychologicznymi badań.

Druga część wizyty studyjnej przeznaczona była poznaniu problematyki muzealizacji pamięci historycznej. Uczestniczki zapoznały się zarówno z ekspozycjami ważnych placówek muzealnych (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Katyńskie, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności), jak i z szerokim spektrum działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, prowadzonej przez te instytucje.

Podczas wizyty odbyła sie także zamknięta dyskusja zorganizowana przez Centrum Mieroszewskiego oraz Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk pt. „Od upamiętniania do sprawiedliwości okresu przejściowego. XX-wieczne ormiańskie doświadczenie historyczne i współczesna polityka pamięci”. Dyskusja skupiła się na analizie złożonej interakcji między świadomością historyczną a współczesną polityką pamięci w kontekście ormiańskich doświadczeń historycznych XX wieku. Głównym tematem dyskusji było ludobójstwo Ormian w 1915 r. oraz jego następstwa, represje komunistyczne i zmagania po upadku ZSRR, co miało na celu ukazanie wyjątkowości ormiańskiej świadomości historycznej. 

Liczymy na to, że wspomniana wyżej wymiana doświadczeń i współpraca między polskimi i ormiańskimi instytucjami publicznymi będzie bodźcem dla uczestników, zachęcając ich do kontynuowania wspólnych działań i projektów.

Program:
Wizyty studyjne
Status:
Projekty archiwalne