Projekt

Ukraińscy liderzy i liderki opinii w Polsce

W Warszawie odbyła się wizyta studyjna ukraińskich liderów i liderek opinii „Niezależne media i ich wpływ na budowanie demokracji w okresie przemian”.

Niezależne media odgrywają kluczową rolę w demokracji. Są źródłem informacji i opinii dla obywateli, a także kontrolują władzę. Dziennikarze i dziennikarki badają tematy, które są ważne dla społeczeństwa i przedstawiają różne punkty widzenia. Rola mediów jest szczególnie ważna teraz, kiedy Ukraina pozostaje w stanie wojny z Rosją.

Podczas wizyty studyjnej ukraińscy dziennikarze i dziennikarki, a także działacze organizacji pozarządowych poznali polskie doświadczenie w tworzeniu wolnych mediów i ich roli w procesie demokratyzacji. Polska, po ponad 30 latach od transformacji ustrojowej jest członkiem UE i NATO, wykonała wielki skok cywilizacyjny i demokratyzacji, którego jednym z kluczowych elementów było powstanie niezależnych mediów i wieloletnia budowa pluralistycznego rynku medialnego.

Uczestnicy i uczestniczki z Ukrainy mieliokazję wziąć udział w spotkaniach z przedstawicielami polskich mediów, polityki i trzeciego sektora. Podczas wizyty dowiedzieli się jak media mogą przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa demokratycznego i jak radzić sobie z naciskami politycznymi i gospodarczymi.

Program wizyty obejmował m.in. następujące tematy:

  • rola mediów w demokracji
  • transformacja mediów w Polsce po 1989 roku
  • media publiczne i prywatne
  • media w erze cyfrowej
  • obrona przed dezinformacją
  • rola mediów w walce z korupcją i naprawą państwa
  • ochrona niezależności dziennikarzy i standardy zawodowe
  • perspektywa europejska i atlantycka Ukrainy
  • relacje politycy – media

Wizyta miała również na celu wskazanie kierunków zmian, które mogłyby zajść na Ukrainie, tj. stworzenie założeń do nowego systemu medialnego na Ukrainie, wzmocnienie niezależności mediów od władzy, rozbudowanie zasobów kadrowych i finansowych, a także współpraca z mediami z innych krajów.

Wizyta została zorganizowana przed Press Club Polska i Press Club Ukraina przy wsparciu Centrum Mieroszewskiego. W ramach wizyty do Polski przyjechało 10 osób z Ukrainy, w tym dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

fot. Jacek Marczewski / Press Club Polska

Program:
Wizyty studyjne
Status:
Projekty archiwalne