Projekt

Polsko-ukraińskie forum dziennikarzy

W dniach 17-19 czerwca, na zaproszenie Press Club Polska i Centrum Mieroszewskiego, w Warszawie odbyło się polsko-ukraińskie forum dziennikarzy zatytułowane „Wspólne trudne tematy”.

Głównym celem wizyty studyjnej – do Polski przyjechało 11 ukraińskich liderów i liderek opinii – było stworzenie przestrzeni do swobodnej, merytorycznej dyskusji między publicystami z obu krajów. Uczestnicy forum, w tym redaktorzy oraz korespondenci, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu debaty publicznej zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska podkreślał, że „Polska i Ukraina są połączone wspólną historią, wspólnymi interesami geopolitycznymi i gospodarczymi oraz trwającą wojną. Jednak nazbyt często nie ma wzajemnego zrozumienia we wszystkich tych tematach, również wśród dziennikarzy. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że za mało o sobie wiemy, za mało dyskutujemy. Forum organizowane przez Press Club Polska i Centrum Mieroszewskiego jest szansą na taką otwartą dyskusję i lepsze zrozumienie drugiej strony.”

Wyzwania Polski i Ukrainy

Tematy spotkań objęły:

  • historię: jak rozmawiać o historii, percepcja bohaterów drugiego kraju, odbiór niektórych upamiętnień,
  • gospodarkę: handel zbożem, blokady eksportu ukraińskiego, protesty rolników w Polsce, polityka gospodarcza Unii Europejskiej i Polski,
  • wojnę i obronność: planowane i oczekiwane wsparcie Ukrainy przez kraje NATO, analiza dostarczanego uzbrojenia,
  • społeczeństwo: opinia społeczeństw na temat drugiego kraju, negatywne narracje i ich źródła, w tym pochodzące z Rosji.

Dodatkowo podczas trzydniowego forum dziennikarze polscy i ukraińscy mieli możliwość przedyskutowania kluczowych kwestii w relacjach między krajami, sposobów ich prezentacji w mediach oraz zrozumienia wzajemnych narracji. Spotkanie to zwiększyło odporność na dezinformację oraz umożliwiło przekazywanie pełniejszego i bezstronnego obrazu rzeczywistości społeczeństwom Polski i Ukrainy. Formuła spotkań pozwoliła na głęboką dyskusję, poznanie argumentów i narracji drugiej strony oraz analizę rosyjskich ingerencji w informacje.

Forum „Wspólne trudne tematy”, poprzez otwarty dialog dziennikarzy, to krok w stronę budowania silniejszych, bardziej zrozumiałych relacji między Polską a Ukrainą.

fot. Jacek Marczewski

Program:
Wizyty studyjne
Status:
Projekty archiwalne