Jak zapewnić sukces integracji europejskiej Ukrainy? Rola tandemu polsko-ukraińskiego

Gdzie: Kijów
Organizator:

Centrum Mieroszewskiego

Język: angielski, ukraiński
Transmisja: nie

1 marca 2024 roku Centrum Mieroszewskiego zorganizowało w Kijowie konferencję poświęconą roli współpracy Polski i Ukrainy w procesie integracji europejskiej Ukrainy.

Wydarzenie składało z dwóch paneli:

  • Droga Ukrainy do UE a współpraca polsko-ukraińska;
  • Jak zarządzać zbiorowymi emocjami w stosunkach polsko-ukraińskich?

W trakcie dyskusji politycy oraz eksperci z czołowych ośrodków analitycznych Polski i Ukrainy omówili szanse i wyzwania na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej, w szczególności te związane z szeroko rozumianymi relacjami polsko-ukraińskimi. Ponadto podczas drugiego panelu zostały zaprezentowane wyniki badań socjologicznych, zrealizowanych na zlecenie Centrum Mieroszewskiego przez polską pracownię badań opinii publicznej ARC Rynek i Opinia oraz ukraińską – Info Sapiens.

Konferencji towarzyszyło wydarzenie kulturalnepremiera „Tanga” Sławomira Mrożka w Teatrze Lesi Ukrainki, jednej z czołowych ukraińskich scen teatralnych. Wystawienie spektaklu stało się możliwe dzięki wsparciu Centrum Mieroszewskiego.

Wydarzenie było otwarte dla dyplomatów, ekspertów, dziennikarzy, intelektualistów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem relacji polsko-ukraińskich.

Nagrania dyskusji panelowych – w językach ukraińskim i angielskim –  są dostępne na kanale Centrum Mieroszewskiego na YouTubie