How to Make European Integration Work? The Role for Polish-Ukrainian Tandem

Where: Kijów
Organiser:

Centrum Mieroszewskiego

Language: angielski, ukraiński
Broadcast: nie

On 1 March 2024, the Mieroszewski Centre held a conference in Kyiv on the role of Polish-Ukrainian cooperation in Ukraine's European integration process.

The event consisted of two panels:

  • Ukraine's path to the EU and Polish-Ukrainian cooperation;
  • How to manage collective emotions in Polish-Ukrainian relations?

During the discussion, politicians and experts from leading Polish and Ukrainian analytical centres discussed the opportunities and challenges on Ukraine's path to the European Union, in particular those related to Polish-Ukrainian relations. In addition, the second panel presented the results of sociological polls commissioned by the Mieroszewski Centre and conducted by the Polish public opinion research laboratory ARC Rynek i Opinia and the Ukrainian laboratory - Info Sapiens.

The conference was accompanied by a cultural event - the premiere of Slawomir Mrożek's "Tango" at the Lesi Ukrainka Theatre, one of Ukraine's leading theatrical stages. The play was possible thanks to the support of the Mieroszewski Centre.

The event was open to diplomats, experts, journalists, intellectuals and others interested in the development of Polish-Ukrainian relations.

Recordings of the panel discussions - in Ukrainian and English - are available on the Mieroszewski Centre's YouTube channel.

Як забезпечити успіх євроінтеграції України? Роль польсько-українського тандему

1 березня 2024 року Центр Мєрошевського проводил у Києві конференцію, присвячену ролі польсько-української співпраці в процесі європейської інтеграції України.

Захід складався з двох панелей:

  • Шлях України до ЄС та польсько-українська співпраця
  • Як регулювати суспільні настрої у польсько-українських відносинах?

Під час дискусії політики та експерти з провідних польських та українських аналітичних центрів обговорювали можливості та виклики на шляху України до Європейського Союзу, зокрема ті, що стосуються польсько-українських відносин. Крім того, під час другої панелі були представлені результати соціологічних опитувань, проведених на замовлення Центру Мерошевського польською лабораторією дослідження громадської думки ARC Rynek i Opinia та українською лабораторією – Info Sapiens.

Конференція супроводжувалася культурною програмою - прем'єрою вистави "Танго" Славоміра Мрожека в Театрі імені Лесі Українки, одній з провідних театральних сцен України. Вистава стала можливою завдяки підтримці Центру Мєрошвського.

Захід бул відкритим для дипломатів, експертів, журналістів, інтелектуалів та інших зацікавлених у розвитку польсько-українських відносин.

Записи панельних дискусій - українською та англійською мовами - доступні на YouTube-каналі Центру Мерошевського.