Syberia i Polska

Gdzie: Białystok
Adres:

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1

Celem konferencji "Syberia i Polska. Miejsca wspólne w literaturze i historii", która odbędzie się 20-21 kwietnia 2023 roku w Białymstoku jest przeanalizowanie najistotniejszych zagadnień z polsko-syberyjskich stosunków na przestrzeni wieków.

Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Pamięci Sybiru, Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem w Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczącego dziejów Polaków na Syberii

Poniżej prezentujemy listę przykładowych sugerowanych zagadnień:

  • Polsko-syberyjskie paralele literackie
  • Polsko-syberyjskie związki w malarstwie i muzyce
  • Syberia w egodokumentach
  • Polscy badacze Syberii
  • Problemy metodologiczne w badaniach polsko-syberyjskich
  • Adaptacja Polaków na Syberii
  • Tożsamość i identyfikacja migrantów z byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego na Syberii
  • Polskie czasopiśmiennictwo na Syberii
  • Mit Sybiru i zesłańca

W konferencji wezmą udział także członkowie tzw. Komisji Syberyjskiej z prof. Zbigniewem Wójcikiem na czele.

Konferencja adresowana jest do wszystkich osób interesujących się dziejami Polaków na Syberii.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie i wysłanie do 20 lutego 2023 r. ankiety zgłoszeniowej, którą można znaleźć pod tym adresem

Planowane jest wydanie recenzowanego tomu monograficznego, przygotowanego zgodnie z obowiązującymi wymogami publikacyjnymi. Teksty artykułów należy przygotować do 30 czerwca 2023 r. zgodnie z zasadami polskiej normy bibliograficznej. 
Redakcja portalu Świat Sybiru zastrzega sobie możliwość opublikowania skróconych i zredagowanych, w porozumieniu z autorami, wersji wygłoszonych referatów.
Koszt dojazdu i noclegu pokrywają uczestnicy.
Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać u organizatorów: