Syberia i Polska | konferencja naukowa

Gdzie: Białystok
Adres:

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1

Organizator:

Muzeum Pamięci Sybiru, Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem w Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku odbyła się dwudniowa konferencja naukowa, która skupiła się na dyskusji na temat kulturowych powiązań między Polską i Syberią. Konferencja, zatytułowana "Syberia i Polska – miejsca wspólne w literaturze i historii", przyciągnęła m.in. historyków, literaturoznawców czy etnografów z całej Polski.

Celem konferencji było przeanalizowanie najistotniejszych zagadnień z polsko-syberyjskich stosunków na przestrzeni wieków. Uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczącego dziejów Polaków na Syberii. Zaprezentowano kilkadziesiąt referatów z zakresu historii, genealogii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, etnologii i muzykologii.

Badacze z całej Polski ukazali nam bogactwo tematów wiążących się z Syberią i Sybirakami. Wielu z nich wskazało na nisze, obszary czekające na uwagę naukowców.

W ramach konferencji zaprezentowano różnorodne perspektywy badawcze dotyczące Polaków na Syberii, w tym relacje z zesłania, historię osiedleńczą, a także kulturowe i literackie odniesienia do Syberii we współczesnej twórczości polskiej. Prezentowane prace dotyczyły różnych okresów i aspektów związanych z historią i kulturą Syberii, a także odwoływały się do współczesnych badań nad diasporycznymi społecznościami polskimi na Syberii. 

W konferencji wzięli udział także członkowie tzw. Komisji Syberyjskiej z prof. Zbigniewem Wójcikiem na czele.

fot. Krzysztof Karpiński