Świat Sybiru | portal popularnonaukowy

Wejdź do świata, w którym ludzkie cierpienie przeplata się z brawurową odwagą, poniżenie i śmierć z ambicją i żądzą lepszego życia, a ludzka pasja ze zrządzeniami ślepego losu. Zanurz się w Świecie Sybiru.

Centrum Mieroszewskiego wraz z Muzeum Pamięci Sybiru przygotowało wielojęzyczny internetowy portal tematyczny „Świat Sybiru”.

Na portalu można znaleźć wiedzę o:

  • rosyjskich zesłaniach i sowieckich deportacjach „na Sybir” oraz innych formach represji stosowanych wobec Polaków i innych narodów zamieszkujących przede wszystkim wschodnie obszary Rzeczypospolitej począwszy od końca XVIII w. do połowy XX w.,
  • obecności oraz wkładzie Polaków w rozwój gospodarczy i kulturowy Rosji i Związku Sowieckiego (również tych osób, które znalazły się tam wskutek represji),
  • o dzisiejszym życiu społecznym na obszarze postsowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, do których Polacy i obywatele polscy innych narodowości byli zsyłani, deportowani, i w których byli więzieni.

To, co wyróżnia portal to fakt, że treści tworzone są przez renomowanych autorów i autorki: badaczy i popularyzatorów historii, m.in. w oparciu o zbiory Muzeum Pamięci Sybiru (fotografie archiwalne, eksponaty, relacje świadków).

Z kolei materiały odnoszące się do teraźniejszości i dzisiejszego życia społecznego „Sybiru” (reportaże, fotoreportaże i podkasty) pochodzą od uznanych reporterów, bądź zostały przygotowane przez pracowników Muzeum z udziałem ekspertów i ekspertek zewnętrznych.

Dla kogo przeznaczony jest portal?

- Portal skierowany jest do wszystkich odbiorców Internetu zainteresowanych historią rosyjskich i sowieckich represji oraz historią obecności Polaków i przedstawicieli innych narodów zamieszkujących dawną Rzeczpospolitą w głębi Rosji i b. Związku Sowieckiego. – powiedział Maciej Wyrwa z Centrum Mieroszewskiego.  

#SwiatSybiru wejdź na: www.swiatsybiru.pl