Polsko-ukraińskie dzieje i ich współczesne interpretacje

Gdzie: Monachium
Adres:

Ukrainiische Freie Universitat, Am Muenchner Tor 1

Organizator:

Wolny Uniwersytet Ukraiński, Centrum Mieroszewskiego, Konsulat Generalny RP w Monachium

Język: polski, ukraiński

Centrum Mieroszewskiego wraz z Wolnym Uniwersytetem Ukraińskim (Ukrainische Freie Universität) i Konsulatem Generalnym RP w Monachium zaprosili na polsko-ukraiński okrągły stół pt. „Polsko-ukraińskie dzieje i ich współczesne interpretacje”.

Konferencja poświęcona była dziejom polsko-ukraińskim od czasów I Rzeczypospolitej do chwili obecnej i dotyczyła planów dalszego rozwoju politycznego obu krajów oraz aktualnych i przyszłych stosunków polsko-ukraińskich. W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i eksperci z obu krajów.

Podczas wydarzenia odbyły się cztery panele dyskusyjne:

  • Pierwsza Rzeczpospolita: wspólny dom?
  • Życie pozagrobowe I Rzeczypospolitej: długi XIX wiek
  • Kolonializm i imperializm jako instrumentaria metologiczne badań dziejów I Rzeczypospolitej, Polski i Ukrainy
  • Quo vadimus? Ukraina i Polska w XXI wiek

- Pokonanie Rosji jest celem bardziej realistycznym niż przetrwanie pokoju zawartego z niepokonaną Rosją - powiedział podczas wydarzenia prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Dodał również, że polska opinia publiczna widzi, iż wojna toczy się nie tylko o niepodległość Ukrainy, ale i o bezpieczeństwo Polski oraz o przetrwanie państw i narodów bałtyckich.

Z kolei Deputowany Artem Kowalow, współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej Werchownej Rady ds stosunków z Polską, powiedział o potrzebie współpracy polsko-ukraińskiej w sprawach Białorusi i o bliskim sojuszu państw regionu. 

Natomiast Deputowany ⁦Mykoła Kniażycki wyraził sceptycyzm co do perspektyw powstania wspólnego polsko-ukraińskiego podręcznika historii. Jest jednak przekonany, że powinien powstać wspólny podręcznik polsko-ukraińskiej kultury.