Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji

Jaka jest istota i znaczenie kompetencji menedżera w organizacji samorządowej oraz jaki mają związek z efektywnością? Celem projektu Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji jest wzmocnienie administracji jednostek samorządu lokalnego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń.

Gruzińskie samorządy borykają się z wieloma problemami m.in. brakiem kompetencji liderskich i zarządczych wśród władz, jak również brakiem poczucia odpowiedzialności za lokalne społeczności. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału kadrowego gruzińskiej administracji terytorialnej. Inwestycja w kompetencje miękkie jest kluczowa dla sprawnego zarządzania regionami i budowania zaufania wśród społeczności lokalnych.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy gruzińskich trenerów i trenerki, których kolejnym krokiem – po odbyciu warsztatów z ekspertami i ekspertkami z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) – będzie przygotowanie profesjonalnej kadry niezbędnej do rozwoju samorządu terytorialnego w Gruzji zgodnego z obowiązującymi standardami Unii Europejskiej.

W projekcie bierze udział 20 przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu lokalnego z 4 regionów Gruzji (Oni, Duszeti, Bolnisi, Ambrolauri) oraz 6 profesjonalnych trenerów gruzińskich.

W ramach Akademii Samorządności dla Liderów trenerzy i trenerki w 2023 roku zostali przeszkoleni z następujących zagadnień:

  • lider w zmianie (budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą),
  • doskonalenie umiejętności menedżerskich (zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, wypracowanie rozwiązań metodą design thinking).

Liczba godzin szkoleniowych wyniosła 160 (22,5 dni).

W 2024 planowane są kolejne spotkania, podczas których będzie mowa o wybranych obszarach zarządzania w jednostkach samorządu lokalnego (zarządzanie rozwojem gminy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, zamówienia publiczne), a także wizyty studyjne w polskich jednostkach samorządowych.

Moduły szkoleniowe prowadzone są w Gruzji oraz w Polsce, a także uzupełnione wprowadzającymi sesjami online.

Organizatorami Akademii są: Centrum Mieroszewskiego, Fundacja Solidarności Międzynarodowej (przedstawicielstwo w Gruzji), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP), Fundacja Liderzy Przemian, Georgian Association of Finance of Local Self-Government Units (AFOGLSU), Civil Service Bureau (CBS).