Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji

Jaka jest istota i znaczenie kompetencji menedżera w organizacji samorządowej oraz jaki mają związek z efektywnością? Celem projektu Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji jest wzmocnienie administracji jednostek samorządu lokalnego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy gruzińskich trenerów i trenerki, których kolejnym krokiem – po odbyciu warsztatów z ekspertami i ekspertkami z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) – będzie przygotowanie profesjonalnej kadry niezbędnej do rozwoju samorządu terytorialnego w Gruzji zgodnego z obowiązującymi standardami Unii Europejskiej.

W ramach Akademii Samorządności dla Liderów trenerzy i trenerki zostaną przeszkoleni z następujących zagadnień:

  • zasady budowania efektywności zespołu,
  • skuteczne zachowania menedżerskie w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • rola lidera w kształtowaniu sprzyjającej atmosfery pracy.

Gruzińskie samorządy borykają się z wieloma problemami m.in. brakiem kompetencji liderskich i zarządczych wśród władz, jak również brakiem poczucia odpowiedzialności za lokalne społeczności. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału kadrowego gruzińskiej administracji terytorialnej. Inwestycja w kompetencje miękkie jest kluczowa dla sprawnego zarządzania regionami i budowania zaufania wśród społeczności lokalnych.

Organizatorami Akademii są: Centrum Mieroszewskiego, Fundacja Solidarności Międzynarodowej (przedstawicielstwo w Gruzji), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP), Fundacja Liderzy Przemian, Georgian Association of Finance of Local Self-Government Units (AFOGLSU), Civil Service Bureau (CBS).