84. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Centrum Mieroszewskiego nieustannie dąży do utrwalenia pamięci o Zbrodni Katyńskiej, jednym z najbardziej tragicznych rozdziałów w historii Polski. Nasze działania edukacyjne i pamięciowe koncentrują się wokół czterech kluczowych projektów, które mają na celu zachowanie i przekazywanie wiedzy o tym wydarzeniu przyszłym pokoleniom.

Działalność Centrum Mietroszewskiego a Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

1. Katyń Pro Memoria: portal i przewodnik

Centrum Mieroszewskiego, poprzez projekt „Katyń Pro Memoria”, dąży do przybliżenia miejsca pochówku ofiar Zbrodni Katyńskiej, wiedząc, że dla wielu dostęp do tych miejsc jest ograniczony lub niemożliwy. Projekt obejmuje bezpłatną publikację „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni” oraz portal internetowy oferujący wirtualny spacer po nekropoliach katyńskich, pozwalając odkryć historię i atmosferę tych miejsc na nowo. Portal prezentuje „Głosy” ofiar i świadków, czytane przez wybitnych polskich aktorów i aktorki, oraz umożliwia wirtualne zapalenie znicza dla konkretnych ofiar, przywracając im jednostkowy wymiar.

2. Scenariusze lekcji o Zbrodni Katyńskiej

Rozwój świadomości historycznej młodego pokolenia jest dla nas priorytetem. Dlatego stworzyliśmy scenariusze lekcji historii o Zbrodni Katyńskiej, dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. Te kompleksowe materiały edukacyjne, skierowane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy historycznej, ale również rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i empatii wśród uczniów.

3. Książka „Katyń Pro Memoria”: wielogłos o Zbrodni

Nasze zaangażowanie w badania nad Zbrodnią Katyńską zaowocowało wydaniem książki, która jest zapisem rozmów z badaczami, dziennikarzami, prawnikami z różnych krajów i bezpośrednio dotkniętymi Zbrodnią osobami. Publikacja ta pozwala spojrzeć na Zbrodnię Katyńską z wielu perspektyw, ukazując jej znaczenie w kontekście XX-wiecznych totalitaryzmów, współczesnej Rosji i pamięci międzypokoleniowej.

4. Zapal Światło Pamięci

Nie zapominamy także o akcji społecznej „Zapal światło pamięci”, której celem jest indywidualne upamiętnienie każdej ofiary Zbrodni Katyńskiej. Za pośrednictwem naszego portalu, każdy może zapalić wirtualny znicz i poznać historię konkretnej osoby pochowanej w Katyniu.

W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu, poznania projektów i dołączenia do naszych działań upamiętniających. Niech każdy gest pamięci przyczyni się do zachowania prawdy o tym tragicznym wydarzeniu w naszej wspólnej historii.

#KatynProMemoria #ZapalSwiatloPamieci