"Żarliwy antykomunista" w Warszawie

Gdzie: Warszawa
Adres:

Muzeum Mt 5,14 ul. Prymasa A. Hlonda 1 Warszawa-Wilanów (pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej)

Organizator:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Centrum Mieroszewskiego

Język: polski
Transmisja: YouTube Muzeum Mt 5,14

Dyskusja wokół książki pod. redakcją Andrzeja Grajewskiego „Żarliwy antykomunista. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978–1997)” w ramach konferencji „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL”.

18 maja wspólnie z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie zapraszamy na całodniową konferencję poświęconą roli Karola Wojtyły wobec wyzwań PRL.

W latach 70. świat wydawał się być trwale podzielony militarnie i ideologicznie. Nic nie zapowiadało upadku systemu komunistycznego. W takiej rzeczywistości papież z Polski rozpoczął swój pontyfikat, mając za sobą lata doświadczeń życia w systemie komunistycznym, gdzie łamane były prawa człowieka, a inwigilacja i prześladowania ograniczały wolność jednostki.

Na arenie międzynarodowej upominał się o prawa narodów i grup etnicznych dotkniętych konfliktem zbrojnym lub pozbawionych suwerenności do pokoju i poszanowania praw człowieka, m.in. przywrócenia wolności religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Obrony praw narodów, umiejętność dialogu międzyreligijnego, szacunku dla osoby, pomocy ludziom i  współpracy ze świeckimi uczył się z doświadczeń własnego kraju – z jego kultury, historii, tradycji.

W ramach konferencji szczególnie polecamy ostatni panel (16:00-17:00), który poświęcony będzie naszej publikacji „Żarliwy antykomunista. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978–1997)”.

Dr Andrzej Grajewski, prof. Paweł Skibiński i  prof. Rafał Łatka porozmawiają o skali ideowej konfrontacji, do jakiej dochodziło w Związku Sowieckim w ciągu pierwszej dekady pontyfikatu Jana Pawła II. Niewątpliwie najostrzej przebiegała ona właśnie na Ukrainie, gdzie sowieckie władze podejmowały przede wszystkim działania w kontekście wsparcia jakiego Jan Paweł II udzielał działającemu w podziemiu oraz w diasporze Kościołowi greckokatolickiemu. Upatrywano w tym zagrożenia dla całego państwa, gdyż odnowienie tego Kościoła postrzegano jako wsparcie dla ukraińskiego ruchu narodowego. W mniejszym stopniu zebrane dokumenty obrazują sytuację w środowiskach rzymskokatolickich, które nie miały wówczas większego znaczenia politycznego. Rozmowę poprowadzi red. Krzysztof Ziemiec.

Zapraszamy do wcześniejszej rejestracji tutaj.