Prezentacja raportu "Polacy o Białorusi i Białorusinach"

Prezentacja raportu Polacy o Białorusi
fot. Volha Shukaila Zuma Press Forum 2
Gdzie: Warszawa
Adres:

PM AULA, Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55

Organizator:

Centrum Mieroszewskiego, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej UW

Język: angielski
Transmisja: nie

Co Polacy myślą o Białorusi i Białorusinach? Prezentacja raportu z badania opinii publicznej w Polsce. 

Jak zmienia się postrzeganie Białorusi, jej władz i mieszkańców w świetle bieżących wydarzeń? Jak stała ekspozycja na wiadomości z Białorusi wpłynęła na zainteresowanie i wiedzę o tym kraju wśród polskiego społeczeństwa? Jakie oczekiwania mają Polacy wobec polityki, którą Polska i kraje zachodnie powinny obecnie prowadzić wobec Białorusi? Czy i w jaki sposób należy wspierać społeczeństwo białoruskie, w tym Polaków na Białorusi?

To najważniejsze pytania postawione w badaniu opinii publicznej przeprowadzonym w maju przez Centrum Mieroszewskiego oraz ARC Rynek i Opinia. Wyniki zostały omówione podczas panelu dyskusyjnego z udziałem dr Ernesta Wyciszkiewicza, dyrektora Centrum Mieroszewskiego, Łukasza Mazurkiewicz, prezesa instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia oraz białoruskiego politologa Pawła Usaua.

Prezentacja była częścią konferencji Warsaw East European Conference (WEEC).