Papież światu – 45-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

Gdzie: Warszawa
Adres:

Muzeum Mt 5,14, Prymasa Augusta Hlonda 1, Warszawa

Organizator:

Mt 5,14/Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Centrum Mieroszewskiego było partnerem międzynarodowej konferencji organizowanej w związku z 45. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Podczas wydarzenia odbyła się dyskusja pt. Od Santiago po Ural – wizja jednej Europy, w trakcie której była mowa o publikacjach, które wyszły nakładem Centrum – „Żarliwy antykomunista. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978–1991)” oraz Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa.

Tytuł panelu pochodził z homilii Jana Pawła II wygłoszonej 4 maja 1987 r. jeszcze w czasach „żelaznej kurtyny” w Spirze (RFN), kiedy to Papież roztoczył wizję zjednoczonej Europy od Atlantyku po Ural. Przełamanie „groźnych sprzeczności między państwami i blokami”, twierdził wówczas Jan Paweł II, może się dokonać tylko we współpracy różnych warstw społecznych, działających z własnej woli, nie z przymusu.

Już na początku pontyfikatu, podczas swej pierwszej pielgrzymki do Polski, 3 czerwca 1979 r., w Gnieźnie, Papież przypomniał, że na duchową jedność chrześcijańskiej Europy składają się dwie wielkie tradycje: Wschodu i Zachodu. Znalazło to później wyraz w pięknej metaforze o „dwóch płucach” Europy – wschodnim i zachodnim, powtarzanej za rosyjskim poetą i myślicielem Wiaczesławem Iwanowem, konwertytą z prawosławia na katolicyzm.

Uczestnicy debaty:

  • prof. Myrosław Marynowycz, ukraiński dysydent i intelektualista, grekokatolik z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
  • Andrea Gagliarducci, wybitny włoski watykanista młodego pokolenia
  • dr Łukasz Adamski z Centrum Mieroszewskiego (moderator).

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP, Pan Andrzej Duda.