Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa

Wydanie książkowe
30,00 PLN
Ebook
20,00 PLN
Autor: Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Andrzej Grajewski, Paweł Skibiński
Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Centrum Myśli Jana Pawła II
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2022
Oprawa: miękka
Liczba stron: 241
ISBN: 9788366883000

Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka.

Oddajemy w ręce Czytelników tom zbiorowy, poświęcony szeroko pojmowanym stosunkom między katolicyzmem a prawosławiem w XX i XXI w., a także polityce Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego oraz Rosji i innych państw, powstałych na jego gruzach. Jest to pokłosie konferencji zorganizowanej w 2017 r. w Rzymie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Na łamach tej prekursorskiej na polskim gruncie publikacji głos zabierają zarówno świadkowie epoki, jak i badacze. Reprezentują oni różne pokolenia, różne perspektywy (m.in. hierarchów Kościoła, historyków, duszpasterzy, dyplomatów, filozofów i teologów) oraz, rzecz jasna, różne punkty widzenia. Jest więc to zapis refleksji wprawdzie nieobejmującej wszystkich aspektów tytułowego zagadnienia, ale pogłębionej, przemyślanej i bardzo różnorodnej.

Mamy nadzieję, że tom przyczyni się do rozszerzenia wiedzy na temat relacji między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem w ostatnim półwieczu, wspierając w ten sposób dialog prowadzony między Kościołami katolickim i prawosławnym, a także między Rosją a Stolicą Apostolską.