XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu
fot. Aleksiej Witwicki, Forum
Gdzie: Karpacz
Adres:

Karkonoska 14, Karpacz

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Język: polski, angielski
Transmisja: nie

Centrum Mieroszewskiego było obecne na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Tegoroczne wydarzenie odbyło pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” w dniach 5-7 września 2023 roku.

Co roku Forum Ekonomiczne gości ponad 5000 osób i kilkuset debatach skupia liderów politycznych, gospodarczych i społecznych pochodzących z 60 krajów z całego świata.

To wyjątkowa przestrzeń na wymianę opinii najważniejszych postaci europejskiej polityki oraz gospodarki, dlatego też na Forum Ekonomicznym corocznie padają ważne deklaracje, a jego obrady śledzone są przez media z całego świata.

Podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego, Centrum Mieroszewskiego zorganizowało dyskusję pt. Jaką historią wesprzeć współpracę regionalną?

Rozmowa w gronie badaczy z Polski, Litwy i Ukrainy, którzy z racji zajmowanych funkcji publicznych wywierają wpływ na politykę historyczną prowadzoną w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, skoncentrowana była wokół następujących kwestii.

  • W jaki sposób historia może posłużyć jako narzędzie umacniania więzi regionu?
  • Jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować negatywny wpływ odmiennej pamięci historycznej na obecną współpracę Polski, Litwy, Ukrainy i Czech?
  • Jak Polska, Litwa, Czechy i Ukraina mogą kształtować percepcję historii Europy Środkowo-Wschodniej poza tym regionem?

Moderatorka: Bogumiła Berdychowska, Redaktor, Kwartalnik "Więź"

Paneliści:

  • Łukasz Adamski, Centrum Mieroszewskiego
  • Šarūnas Liekis, Vytautas Magnus University
  • Maciej Ruczaj, Instytut Polski w Pradze

Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbywa się od kilkunastu lat i stało się ważnym miejscem spotkań dla kluczowych decydentów z sektora publicznego i prywatnego.

Forum gromadzi różnorodne grono uczestników. Wśród nich znajdują się przedstawiciele rządu, w tym ministerstw, agencji rządowych i samorządowych, którzy mają okazję prezentować politykę kraju. Ważnym elementem są także przedstawiciele sektora prywatnego, zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i inwestorzy zagraniczni, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i pomysłami na rozwój polskiej gospodarki. Ponadto, eksperci i akademicy prezentują wyniki swoich badań oraz wskazują trendy i perspektywy rozwoju kraju.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko seria paneli dyskusyjnych i wykładów, ale również okazja do nawiązania kontaktów oraz podjęcia konkretnych inicjatyw. W ramach Forum organizowane są spotkania bilateralne, sesje networkingowe oraz targi.

Obecność Centrum Mieroszewskiego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu przyczyniło się do wzbogacenia programu dyskusji, istotnych dla relacji polsko-ukraińskich i z krajami regionu.