Odbudowa Ukrainy

Odbudowa Ukrainy | Centrum Mieroszewskiego
fot. AAABACA Abaca Press Forum
Gdzie: Warszawa
Adres:

PM AULA, Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55

Organizator:

Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej UW, Centrum Mieroszewskiego

Język: angielski
Transmisja: nie

Ukraina broni swojego bytu płacąc cenę krwi oraz ponosząc ogromne straty materialne. W obecnej chwili celem numer jeden jest pokonanie rosyjskiego agresora.

To warunek nieodzowny przystąpienia do pełnowymiarowej odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, co będzie kolosalnym przedsięwzięciem. Już dziś jednak – pomimo niepewnej przyszłości – należy przystąpić do identyfikacji najważniejszych wyzwań, mocnych i słabych stron polskiej obecności, potencjalnych trudności i skali możliwości stojących przed Polską i polskimi przedsiębiorstwami. O tym rozmawialiśmy podczas panelu współorganizowanego przez Centrum Mieroszewskiego w ramach Warsaw East European Conference - Odbudowa Ukrainy. Kluczowe wyzwania w okresie wojennym i powojennym

W rozmowie wzięli udział:

  • Michał Kacewicz – publicysta i dziennikarz portalu Biełsat. Autor czterech książek poświęconych wydarzeniom Euromajdanu i wojnie w Donbasie na Ukrainie oraz biografii Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki.
  • Daniel Szeligowski – koordynator programu Europa Wschodnia w PISM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół spraw ukraińskich: sytuacji polityczno-gospodarczej Ukrainy, jej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, perspektyw powojennej odbudowy, relacji polsko-ukraińskich oraz kwestii integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO.
  • Anna Maria Wierzbicka prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest zaangażowana w polski projekt osady modułowej dla ludności uchodźczej „Modular Refugee Settlement Project”, realizowany przy współpracy z Politechniką Lwowską i zespołem profesora Yuriy’a Kryvoruchko.
  • Ernest Wyciszkiewicz – doktor nauk o polityce, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Wcześniej koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w PISM.
  • Marek Ziółkowski – w 1991 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracował w Konsulacie Generalnym, a później  Ambasadzie RP w Mińsku. Pełnił funkcję ambasadora RP na Ukrainie.

Warsaw East European Conference (WEEC) to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych regionowi Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej odbywające się w Warszawie. Podczas kilkudniowej konferencji prelegenci i słuchacze WEEC prezentują najważniejsze, aktualne i historyczne zagadnienia związane z tematyką wschodnią.

WEEC to największa w regionie konferencja poświęcona problemom Wschodu.

Prelegentami WEEC są światowej sławy znawcy regionu, naukowcy, politycy, dyplomaci i dziennikarze. Co roku WEEC gości przedstawicieli niemal wszystkich krajów byłego bloku wschodniego, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i krajów azjatyckich. Wśród osób, które brały udział w WEEC są: Lech Wałęsa, Władimir Bukowski, Zbigniew Kruszewski, Valdas Adamkus, Andrew Michta, Leszek Balcerowicz, Matthew Bryza, Daniel Fried, Leonid Krawczuk, Micheil Saakaszwili, Gennadij Burbulis, Wiktor Juszczenko.