BIP | Mieroszewski Centre
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Program stypendialny pod nazwą "Badaj w Polsce" - nabór ogłoszony w dniu 4 sierpnia 2023 r.