BIP | Mieroszewski Centre
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Strona główna BIP

The Mieroszewski Centre
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa,
skr. pocztowa nr 44, 00-950 Warszawa

Tel. +48 22 295 00 30
Fax. +48 22 295 00 31
kontakt@mieroszewski.pl