BIP | Mieroszewski Centre
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Strona główna BIP

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

ul. Jasna 14/16A

00-041 Warszawa,

skr. pocztowa nr 44, 00-950 Warszawa

Tel. +48 22 295 00 30

Fax. +48 22 295 00 31

kontakt@mieroszewski.pl

https://mieroszewski.pl/bip