BIP
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Status prawny

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Celem działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.