BIP | Mieroszewski Centre
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Status prawny

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 96) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Celem działalności Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami.