BIP | Mieroszewski Centre
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Organy

DYREKTOR CENTRUM

dr Ernest Wyciszkiewicz

 

RADA CENTRUM

prof. Andrzej Nowak – przewodniczący Rady Centrum, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr Sławomir Dębski – Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Maria Przełomiec – dziennikarka Telewizji Polskiej, prowadząca program „Studio Wschód”

prof. Mariusz Wołos – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Piotr Skwieciński – dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie

Urszula Ślązak – dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego