BIP
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia określają przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408). Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 tej ustawy, do zadań Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia należy:

  1. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych;
  1. prowadzenie działalności wydawniczej;
  1. upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów;
  1. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
  1. organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji;
  1. utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
  1. dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich;
  1. inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów;
  1. organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
  1. współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może ustanawiać i finansować stypendia ze środków z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, w szczególności dla pracowników naukowych, studentów oraz osób wyróżniających się w działaniach, o których mowa w art. 3 ust. 2 tej ustawy.