BIP | Centrum Mieroszewskiego
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego określają przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 96). Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 tej ustawy, do zadań Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego należy:

  1. prowadzenie badań naukowych;
  2. prowadzenie działalności wydawniczej;
  3. upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej;
  4. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej;
  5. zwalczanie stereotypów;
  6. przeciwdziałanie dezinformacji;
  7. organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych;
  8. dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami;
  9. prowadzenie programów stypendialnych;
  10. utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.