BIP | Mieroszewski Centre
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Program stypendialny pod nazwą "Badaj na Ukrainie" - nabór ogłoszony w dniu 1 sierpnia 2023 r.