BIP | Centrum Mieroszewskiego
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Organy

DYREKTOR CENTRUM

dr Ernest Wyciszkiewicz

 

RADA CENTRUM

 

prof. Andrzej Nowak – przewodniczący Rady Centrum, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr Sławomir Dębski – dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 2007-2010 oraz w latach 2016-2024

Maria Przełomiec – dziennikarka specjalizująca się w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, prowadząca „Studio Wschód” w TVP w latach 2007-2023

prof. Mariusz Wołos – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Piotr Skwieciński – dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie w latach 2019-2022, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii od 2023 r.

Urszula Ślązak – dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego