Statut Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego