Zbiorcza informacja o liczbie i wysokości udzielonych dofinansowań