Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918–1945, Tom IV 1939-1945

Wydanie książkowe
65,00 PLN
E-book
30,00 PLN
Redakcja naukowa: Łukasz Adamski
Tłumaczenie: Katarzyna Chimiak, Łukasz Adamski
Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2020
Oprawa: twarda
Format: 150 x 245 mm
ISBN: ISBN 978-83-66883-07-9 (całość), ISBN 978-83-66883-08-6 (część I), ISBN 978-83-66883-09-3 (część II)

Część 1 Wojna i rozejm (wrzesień 1939 – grudzień 1942)

Część 2 Imponderabilia i realia (styczeń 1943-czerwiec 1945)

Niniejsze wydawnictwo to jedna z największych edycji źródeł do historii relacji polskosowieckich w okresie II wojny światowej, zawierająca materiały nieznane dotychczas badaczom lub słabo funkcjonujące w obiegu historiograficznym.

Zostały one pozyskane przez redaktora tomu w ciągu kilkuletnich kwerend prowadzonych przede wszystkim w Instytucie Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Polityki Zagranicznej MSZ Rosji oraz w archiwach ukraińskich.

Publikowane dokumenty w istotnym stopniu pomagają zrozumieć zarówno stanowisko polskich rządów, przebywających na uchodźstwie, wobec Sowietów, jak i Kremla wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Pokazują okoliczności wpływające na proces decyzyjny, odzwierciedlają atmosferę, w której ustalano strategię działań, jak również stan emocjonalny polityków, a także ich przekonania czy nawyki. Wiele z edytowanych źródeł ma też znaczenie dla zrozumienia doktryny prawnomiędzynarodowej państwa polskiego.

Książka powstała w ramach projektu Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko- sowieckich finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2020.