Badania opinii publicznej | Centrum Mieroszewskiego
Program

Badania opinii publicznej

Centrum Mieroszewskiego prowadzi program badania opinii publicznej w Polsce i krajach Europy Wschodniej.

W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone badania na Ukrainie. Który europejski naród jest dla Ukraińców najbliższy? Jakie wielu Ukraińców mówi po polsku? Jak ich zdaniem powinna wyglądać dalsza współpraca polsko-ukraińska? Czy interesuje ich polska kultura i czy jest on łatwo dostępna na Ukrainie? Na te i wiele innych pytań odpowiadają raporty, przygotowane na zlecenie Centrum Mieroszewskiego.

Wyniki badań wzbogacone są o komentarze i interpretacje ekspertów, stanowiąc jedno z ważnych źródeł wiedzy o nastrojach społecznych.

Program badawczy ma za zadanie:

  • dostarczać rzetelnych i trafnych danych o wzajemny postrzeganiu się Polaków i narodów Europy Wschodniej, wychodząc poza obiegowe i powierzchowne ujęcie tematu,
  • umożliwiać monitorowanie zmian nastrojów społecznych.
Status:
Projekty w realizacji