Project

Konsekwencje wdrożenia ustawy o statusie agentów zagranicznych w Federacji Rosyjskiej

Konsekwencje wdrożenia ustawy o statusie agentów zagranicznych w Federacji Rosyjskiej

Projekt zakłada kompleksową analizę kontekstu międzynarodowego i wewnętrznego funkcjonowania statusu agenta zagranicznego w Rosji. O wyjątkowości projektu badawczego decydują badania przeprowadzone metodą wywiadów pogłębionych IDI (IDI -Individual In-depthInterview) w środowisku działaczy rosyjskich, w tym posiadających status agenta zagranicznego, ekspertów z otoczenia społecznego organizacji pozarządowych i zagranicznych organizacji funkcjonujących w przestrzeni Federacji Rosyjskiej.

Efektem projektu będzie interdyscyplinarne studium nad państwową koncepcją kontroli trzeciego sektora i praktyką funkcjonowania podmiotów ze statusem agenta zagranicznego w Federacji Rosyjskiej. To próba kompleksowego przestawienia procesu zmieniającego ramy funkcjonowania rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w okresie 2012–2021. Praca powstała w oparciu o badanie nad konsekwencjami wdrożenia ustawy o statucie agentów zagranicznych dla organizacji trzeciego sektora w Federacji Rosyjskiej prowadzonego w latach 2019–2021. W książce zostały przestawione teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych uznanych za agentów zagraniczny w Federacji Rosyjskiej.

Kierowniczka projektu: dr Magdalena Lachowicz

Programmes:
Research
Status:
Ongoing projects