Project

Pogranicze polsko-białoruskie pod okupacją sowiecką 1939–1941 w relacjach świadków

Projekt stawia sobie za cel zbadanie specyfiki wieloetnicznego pogranicza polsko-białoruskiego pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941.

Projekt stawia sobie za cel zbadanie specyfiki wieloetnicznego pogranicza polsko-białoruskiego pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941.

Projekt stawia sobie za cel zbadanie specyfiki wieloetnicznego pogranicza polsko-białoruskiego pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941.

Podstawę projektu stanowić będą zebranie i opracowanie relacje świadków z Brześcia, Grodzieńszczyzny oraz zachodnich rejonów obwodów witebskiego i mińskiego.

Kierownik projektu: dr Wolha Iwanowa

Programmes:
Research
Status:
Ongoing projects