W Polsce, ale obok Polaków? O białoruskiej emigracji

Gdzie: Warszawa
Adres:

Witryna Domu Wschodniego, plac Konstytucji 6

Organizator:

Centrum Mieroszewskiego, Witryna Domu Wschodniego

Język: polski
Transmisja: nie

Obecność coraz większej liczby Białorusinów w Polsce staje się istotnym elementem społecznej rzeczywistości, a zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście narastających represji reżimu Łukaszenki.

Spotkanie „W Polsce, ale obok Polaków? O białoruskiej emigracji” było okazją do głębszego zrozumienia doświadczeń i wyzwań, z jakimi borykają się Białorusini przebywający w Polsce. Chcieliśmy przyjrzeć się bliżej ich poszukiwaniom schronienia, pragnieniu swobodnego wyrażania tożsamości oraz dążeniu do wolności osobistej w obliczu represji politycznych.

Celem naszej dyskusji było również zrozumienie, jak polskie społeczeństwo reaguje na obecność białoruskich emigrantów. Jakie są spojrzenia i oczekiwania obu stron? Jakie Białorusini napotykają wyzwania, a jakie wartości są dla nich istotne w nowym otoczeniu?

Przyczyną do dyskusji był raport Centrum Mieroszewskiego z badań opinii publicznej „Białoruska emigracja w Polsce - opinie, postawy, dylematy”.

Do rozmowy zaprosiliśmy Pawła Barkouskiego, zastępcę przedstawicielki Zjednoczonego Gabinietu Przejściowego Białorusi ds. Odrodzenia Narodowego, prof. Julitę Makaro z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr. Maxa Rusta ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusję poprowadzi Piotr Pogorzelski, dziennikarz Biełsatu, autor podcastu „Po prostu Wschód”.

Wydarzenie było organizowane we współpracy z Witryną Domu Wschodniego.

fot. Marek Gorczyński