Być świadkiem katastrofy

Gdzie: Warszawa
Adres:

sala na parterze, Pałac Staszica, Nowy Świat 72

Organizator:

Centrum Mieroszewskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Jak wojna jest doświadczana na poziomie ciała i umysłu? Czy doświadczenie wciąż toczącej się, aktywnej wojny może zostać zrytualizowane?

Dziennikarze, badacze i pracownicy organizacji pozarządowych pracujący w regionach objętych konfliktami i katastrofami stają się świadkami tych wydarzeń. Są odpowiedzialni za udzielanie pomocy, gromadzenie danych i wiedzy, a później za tworzenie dyskursu o tym, co widzieli i co zrobili.

Elizabeth Cullen Dunn, profesorka Uniwersytetu Indiany i autorka książki „No Path Home” opowie o wojnie (wojnach) i jej wymiarach, o których nie zawsze jesteśmy informowani w dyskursie publicznym. Współautorka najnowszego artykułu „Distributed humanitarianism. Volunteerism and aid to refugees during the Russian invasion of Ukraine”. Od ponad dekady pracuje z uchodźcami i osobami wewnętrznie przesiedlonymi.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Łukianow, adiunktka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka i członkini zespołu koordynującego w Polsce projekt „24.02.2022 5 rano: świadectwa wojny”.

Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie - polsko-angielskie.