"Wyzwalenyja" i zaniawolenyja. Polska-biełaruskaje pamieżża 1939-1941 hh. u dakumientach biełaruskich archiwau.

Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Książka zawiera niezwykle istotne, a dotychczas niepublikowane, źródła dotyczące okupowanych przez sowietów ziem północno-wschodnich II RP.

Wśród nich znajdują się m.in. informacje dotyczące nastrojów społecznych i oporu przed totalitarnym reżimem. Publikacja prof. A. Smalianczuka jest ważna zarówno dla historii Białorusi jak i dla Polski.