Konkurs

Badaj na Ukrainie

Ogłaszamy nabór do Programu Stypendialnego Mieroszewskiego Badaj na Ukrainie. Program jest skierowany do badaczy i badaczek z Ukrainy (obywateli Ukrainy) prowadzących, pomimo wojny, działalność naukową na Ukrainie z zakresu historii, kultury, nauk społecznych oraz innych dyscyplin humanistycznych.

Інформація українською мовою

Badaj na Ukrainie obejmuje szeroki zakres tematów badawczych, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat wzajemnych relacji polsko-ukraińskich oraz historycznych i współczesnych wyzwań regionu Europy Wschodniej.

Aby zgłosić się do programu, kandydaci i kandydatki muszą przedstawić szczegółowy plan badawczy, który będzie oceniany pod kątem wartości naukowej. Wymagane jest także przedstawienie rekomendacji przez instytucje naukowe, badawcze, kulturalne lub osoby prywatne oraz udokumentowanie dotychczasowych osiągnięć badawczych.

Centrum Mieroszewskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do aplikowania i wzięcia udziału w programie, który stanowi unikalną okazję do rozwijania swojej kariery naukowej, pomimo trwającej wojny na Ukrainie.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Stypendium przeznaczone jest na realizację projektu naukowego w ramach poniższych tematów:

  1. wzajemne oddziaływania i interakcje polskiej i ukraińskiej myśli politycznej oraz historiografii
  2. walka Cesarstwa Rosyjskiego z dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej 1772-1917
  3. represje sowieckie na terenie sowieckiej Ukrainy
  4. polityczne i gospodarcze wyzwania dla polsko-ukraińskich stosunków w świetle rosyjskiej agresji
  5. współpraca kulturalna Polski i Ukrainy po 1991 r.
  6. integracja z Unią Europejską i euroatlantycka, szanse i wyzwania
  7. polski wkład w rozwój prawa międzynarodowego

Czas trwania stypendium: cztery miesiące, od 1 sierpnia do 30 listopada 2024 r.

Wysokość stypendium: 12 000 zł, wypłacane w czterech transzach po 3 000 zł każda

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Aplikacja: aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: stypendium.mieroszewski.pl. Formularz można wypełnić w języku polskim lub ukraińskim.

Wyniki i ogłoszenie: o wynikach przeprowadzonego konkursu aplikujący zostaną powiadomieni drogą mailową do 20 lipca 2024 r.

UWAGA! Laureaci z edycji 2023 nie mogą aplikować o udział w tegorocznym programie stypendialnym Badaj na Ukrainie

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum pod adresem: stypendia@mieroszewski.pl