Konkurs

Badaj na Ukrainie

Centrum Mieroszewskiego ogłosiło program stypendialny "Badaj na Ukrainie" skierowany do ukraińskich badaczy (obywateli Ukrainy) prowadzących, pomimo wojny, działalność naukową na Ukrainie. 

W 2023 roku na Program Stypendialnym Mieroszewskiego wpłynęły łącznie 142 wnioski.

Spośród 130 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, komisja zdecydowała o dofinansowani 27 stypendystów i stypendystek z Ukrainy. Łączna kwota wyniosła 243 000 PLN.

Stypendyści i stypendystki będą badać m.in. problem kryzysów i konfliktów w rozwoju krajów Europy Wschodniej; polsko-ukraińskie interakcje naukowe i oświatowo-kulturowe; aksjologię współczesnej wojny czy losy polskich studentów na Uniwersytecie Charkowskim w XIX i na początku XX wieku.

Wspieranie ukraińskich naukowców, którzy kontynuują działalność naukową pomimo trwającej wojny, ma kilka kluczowych powodów. Wojna może znacznie zakłócić proces badawczy, a wsparcie z zewnątrz pomaga naukowcom w utrzymaniu ciągłości ich pracy. Jest to ważne dla długoterminowego rozwoju nauki, zarówno na Ukrainie, jak i globalnie. Wspieranie nauki w warunkach wojny podkreśla również rolę nauki jako uniwersalnego języka i narzędzia, które może przekraczać granice i łączyć ludzi w dążeniu do wspólnych celów. To z kolei sprzyja międzynarodowej współpracy naukowej, w tym polsko-ukraińskiej.  

Wspieranie naukowców w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, jest ważne nie tylko ze względu na bezpośrednie korzyści z ich pracy, ale także jako wyraz solidarności.