Konkurs

Badaj na Ukrainie

Centrum Mieroszewskiego ogłosiło program stypendialny "Badaj na Ukrainie" skierowany do ukraińskich badaczy (obywateli Ukrainy) prowadzących, pomimo wojny, działalność naukową na Ukrainie. 

W 2023 roku na Program Stypendialnym Mieroszewskiego wpłynęły łącznie 142 wnioski.

Spośród 130 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, komisja zdecydowała o dofinansowani 27 stypendystów i stypendystek z Ukrainy. Łączna kwota wyniosła 243 000 PLN.

Stypendyści i stypendystki będą badać m.in. problem kryzysów i konfliktów w rozwoju krajów Europy Wschodniej; polsko-ukraińskie interakcje naukowe i oświatowo-kulturowe; aksjologię współczesnej wojny czy losy polskich studentów na Uniwersytecie Charkowskim w XIX i na początku XX wieku.