Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918–1945, Tom II 1926–1932

Wydanie książkowe
75,00 PLN
E-book
30,00 PLN
Redakcja naukowa: Piotr Głuszkowski
Tłumaczenie: Adam Jaskólski, Piotr Zemszał
Wydawca: Centrum Mieroszewskiego
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2022
Oprawa: twarda
Format: 150 x 245 mm
ISBN: 978-83-66883-14-7

Część 1 Trudne lata (czerwiec 1926 – luty 1929)

Część 2 Na drodze ku stabilizacji (luty 1929 – lipiec 1932)

Lata 1926–1932 to okres względnej stabilizacji w polsko-sowieckich kontaktach, a jednocześnie ciągłej niepewności i obaw przed spodziewaną konfrontacją, która według
wielu wpływowych polityków mogła łatwo przerodzić się w wojnę. Wysiłki polskiej dyplomacji były skierowane na zapewnienie sobie jak największego bezpieczeństwa ze strony Związku Sowieckiego. (…)

Także ZSRR z uwagą obserwował Polskę jako najbliższego sąsiada, z którego potencjałem militarnym i politycznym musiał się liczyć. Oba państwa wciąż miały na uwadze ewentualną wojnę, która mogła wybuchnąć niemalże w każdym momencie. W powszechnej świadomości Polaków ZSRR był jednym z dwóch najważniejszych potencjalnych wrogów. W podobny sposób mówiono w Związku Sowieckim o Polsce, a pamięć o klęsce militarnej z 1920 roku wciąż była żywa w decyzyjnych kręgach bolszewików i wpływała na postrzeganie polskiej polityki wschodniej.

Książka powstała w ramach projektu Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko- sowieckich finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2020.