Edycja

III edycja

III edycja szkoły przekładu dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski

Dzięki nam początkujący tłumacze poznali cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru materiału do tłumaczenia, poprzez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystali w praktyce – podczas zajęć pracowali nad przekładem tekstów współczesnych rosyjskich pisarzy. Wyboru opowiadań dokonał Aleksandr Gawriłow. 

Status:
Projekty archiwalne